نگاه کلی

سرعت تغيير و انطباق با شرايط ، روابط و نيازهاي پوياي عصر حاضر از لوازم فعاليت و حضور در گردونه رقابت دنياي امروز است و اين مهم در گرو بهره گيري از فن آوري اطلاعات در سطوح مختلف سازمان مي باشد. سازمان مدرن امروز بر اساس گردش صحيح اطلاعات در بستر ارتباطات الکترونيکی و استفاده بهينه از سيستم هاي نرم افزاري در کليه سطوح سازمان شکل ميگيرد و در چنين شرايطي مديريت مطلوب منابع سازمان امکانپذير خواهد بود.

 گروه نرم افزاري شرکت مهندسی فن آوری اطلاعات پارسیان پردازش فرزانگان با بهره گيري از کادر متخصص و کارآمد خود توانسته است گام موثري در راستاي توسعه و بهبود صنعت فن آوري اطلاعات برداشته و به ويژه سهم شايسته اي از توسعه نرم افزارهای تحت وب و شبکه ای را به خود اختصاص دهد.

این گروه نرم افزاري سابقه ارائه محصولات نرم افزاي و خدمات متنوع در زمينه فن آوري اطلاعات به بيش از چندین سازمان و موسسه دولتي و خصوصي ، نیروگاهها ، موسسات تجاري و خدماتي وآموزشی و مهاجرتی را در طول سالها فعاليت مستمراعضای خود با وجود نوپا بودن در کارنامه درخشان خود جاي داده است.

این شرکت علاوه بر عرضه محصولات نرم افزاري ، خدمات فني شامل ارايه مشاوره به مديران ارشد و سازمان ها در حوزه هاي تخصصي فناوری اطلاعات ، گزينش سيستم هاي اتوماسيون سازماني ، اتخاذ تصميمات استراتژيک در زمينه هاي نرم افزاري و سخت افزاري ، تهيه و نظارت بر حسن اجراي پروژه ها و برنامه ريزي روند تجهيز سازمان به فناوري اطلاعات و ارتباطات ،آموزش ، مدل سازي سازمان و ارايه راه حل هاي الکترونيک را نيز به طور موثري ارايه مي نمايد.